Projectgroep

Projectgroepen hebben een tijdelijke aard en worden na verloop van tijd opgeheven. In 2023 hadden we onderstaande projectgroepen:

Huisvesting:             Hans Braat, Wim den Dekker, Lodewijk Jansen, Paula Pols en Frans Timmermans

Jubileum:                 Leo Bakx, Hans Braat, Simon Burggraaf, Ria Evers, Ad van Groesen, Steven Oomen en Frans Timmermans

Voor het 50 jarig jubileum van de Heemkundekring is in april 2022  een groep van 6 mensen samengesteld die als plan hadden een programma te ontwikkelen voor het jubileumjaar. Er ontstond een programma van activiteiten vanuit de werkzaamheden waar de Heemkundekring  in Oosterhout mee bezig is n.l.

  • Fysiek en digitaal archief
  • Educatie / Archeologie
  • Genealogie

Voor de inhoud van het programma werd tevens de volgende doelstelling gemaakt.

  • De activiteiten moesten sterk in verband staan met Oosterhout
  • Activiteiten bedenken voor zoveel mogelijk mensen in Oosterhout van jong tot oud.
  • De HKO zichtbaar maken o.a. door goede PR in te zetten d.m.v. contact met de ORTS, film, dagblad de Stem, weekblad Oosterhout en kwartaalblad De Heerlijkheid.

Het einde van het jubileumjaar is alweer voorbij, nu kunnen we een overzicht geven van wat er dit jaar gebeurd is:

Drie tentoonstellingen:

November 2022 “De opstap naar 2023”

Mei 2023 “Boeren toen & nu”

De borden met informatie zijn ook tentoongesteld bij de Heemkundekring In Teteringen.

Oktober 2023 “De Keiweg toen & nu”

Bij deze expositie is het boek “Terugblik op de Keiweg tot de Lindeboom” verkocht.

Reeds 250 boeken zijn verkocht. De tweede druk is in bestelling.

De Heemkundekringen  uit Geertruidenberg en Raamsdonksveer  hebben interesse In de opzet van deze tentoonstelling.

 

Drie lezingen:

Het onderwijs in Oosterhout van de laatste 50 jaar

Verhalen en liedjes in het Oosterhouts dialect

Lezing over de Oosterhoutse kunstenaar Niel Steenbergen

 

Previews/ postview van tentoonstellingen in de vitrines van Theek 5

Expositie “De opstap naar 2023” (preview)

Expositie “Boeren toen & nu”  vitrine Brabants Museum Oud-Oosterhout (preview)

Expositie “Boeren toen & nu” (postview)

Expositie “De Keiweg toen & nu” (preview)

Na expositie met presentatie in de Doelen bij het seniorencollectief naar aanleiding van “De opstap naar 2023”

Na expositie in de Doelen met een aantal  borden van de Keiweg.

In de toekomst wil HKO structureel borden van eerdere exposities hangen.

Dit zal uitgebreid worden naar andere verzorgingshuizen.

 

Opening van het jubileumjaar

Dit heeft op 17 januari plaatsgevonden in de Bussel. Veel leden waren hierbij aanwezig en het was heel sfeervol.

 

Een aantal films gemaakt

Opening exposities en de opening van het jubileumjaar.

 

Ontwikkelen en aanbieden speurtocht

Een groep leerlingen van de toenmalige basisschool Paulo Freire heeft eind juni de speurtocht door het centrum van Oosterhout gelopen.

De speurtocht is op te halen bij de VVV in Theek 5 aan de Torenstraat en kan door kinderen van groep 4 t/m 8 gedaan worden.

 

Ontwikkelen en aanbieden seniorenkoffer

De pilot hiervan heeft met veel succes plaatsgevonden in de Doelen met een groep senioren.

In de toekomst gaan een 3 tal mensen van de projectgroep dit uitbreiden

bij verschillende seniorengroepen.

 

Expositie aardewerkfabriek De Toekomst

Deze tentoonstelling heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de nieuwe naamgeving van de fusie van de basisscholen Paulo Freire en de Torenschouw.

Deze school heet nu voortaan de Toekomst. Van begin september tot half oktober was de expositie te bezoeken op woensdag- en vrijdagmiddag. De Heemkundekring heeft hieraan meegewerkt door een vitrine in te richten met aardewerk en informatie uit vroegere perioden. Een mooie tentoonstelling die veel belangstelling heeft gehad.

 

Aanpassen website en actueel maken. Hier is een begin mee gemaakt en die zal snel uitgroeien tot up to date informatie van de Heemkundekring

 

Afsluiting van het jubileumjaar in praktijkschool de Zwaaikom

Op 17 november hebben leerlingen van deze school een diner bereid voor alle leden van de Heemkundekring.

 

Jubileumboek

Er is speciaal een werkgroep in het leven geroepen om een boek samen te stellen over 50 jaar Heemkunde in Oosterhout. Dit boek zal aangeboden worden aan de leden op de nieuwjaarsreceptie van 2024.

 

Voor vragen over de projectgroep stuur een e-mail naar: hkoosterhout@gmail.com