Het Kanton familieberichten

De verzameling van de HKO bevat artikelen m.b.t. familieberichten zoals deze in het verleden verschenen zijn in lokale en regionale kranten

Via deze link vindt U de index van artikelen m.b.t.

- de Burgerlijke stand  die verschenen zijn in weekblad "Het Kanton" tussen 01-02-1942 en 30-07-1970, 

- het bevolkingsregister tussen 13-12-1941 en 01-02-1942

- familieberichten uit het Kanton tussen 00-05-1941 en 13-07-1970 alsmede uit de Bredasche Courant 1814-1870, de Stem 1944-1948, het Weekblad van Oosterhout 1861-1862, de Stem 1966-1979, Nieuwe Bredase en Oosterhoutse Courant 1867

Indien U een scan wilt van een artikel m.b.t. FAMILIEBERICHTEN wilt,  stuur dan een mailtje naar ?????????? met vermelding van het scan Kanton nr.  
Kosten per scan: € 1,-
Bankrekeningnummer: NL71 RABO 0126 3462 24
Onder vermelding van: scan Kanton

Voor leden van de HKO zijn de scans gratis op te zoeken in het Trefpunt.