Bidprentjes / Gedachtenisprentje

Een bidprentje ('gedachtenisprentje' of 'doodsprentje') is een prentje, dat veelal wordt uitgegeven als aandenken bij een overlijden van een dierbare. Het vindt zijn oorsprong binnen de Katholieke Kerk. Hierdoor blijft de nagedachtenis aan deze persoon levendig. De oudste bidprentjes komen uit het einde van de zeventiende eeuw en zijn gemaakt door geestelijken.

Vroeger bevond zich op de voorkant van het bidprentje een religieus teken, zoals een kruis. Tegenwoordig staat er vaker een foto van de overledene op.     Aan de binnenkant vind je de naam, geboorte- en sterftedatum, plaats en leeftijd. Meestal wordt de levensloop van de persoon in kwestie beschreven.       Ook gedichten en songteksten die voor de overledene waardevol waren, zullen soms in een bidprentje te vinden zijn.
Tegenwoordig worden er bij het overlijden van niet katholieken vaak herinneringsprentjes uitgedeeld. Deze prentjes zijn ook opgenomen en onze collectie.

 

De verzameling van de HKO bevat naast bidprentjes van personen die geboren en/of overleden zijn in Oosterhout ook bidprentjes van plaatsen in de directe omgeving. Onderstaande knop verwijst naar de bidprentjes betrekking hebbende op personen geboren en/of overleden in de gemeente Oosterhout.

Indien U een digitale scan wilt van een bidprentje,  stuur dan een mailtje naar XXXXXXXXXXX met vermelding van het Persoonnr. en de volledige naam van de gezochte persoon (personen).   
Kosten per digitale scan: € 1,-
Bankrekeningnummer: NL71 RABO 0126 3462 24
Onder vermelding van: Bidprentjes

Voor leden van de HKO zijn de scans van de bidprentjes gratis en op te zoeken in het Trefpunt.

Het regionaal archief Tilburg heeft de gegevens van de verzameling van Bert Rompa met ruim 57.000 scans op hun website geplaatst. Handig bij het verder zoeken naar Oosterhoutse voorouders.