Het archief van heemkundekring de Heerlijkheid Oosterhout bevat veel fysiek en digitaal erfgoedmateriaal uit Oosterhout en de kerkdorpen. Een aantal zaken hiervan worden ook gepubliceerd op de website.


Op verzoek kunnen digitale of hardcopy beelden mits hierop geen rechten meer rusten door de heemkundekring beschikbaar worden gesteld.

Hiervoor gelden de volgende regels welke wij wettelijk moeten hanteren:

- Voor uitgevers houdt het auteursrecht na 70 jaar op.

- Voor makers vervalt hun auteursrecht 70 jaar na hun dood.

- op anoniem gepubliceerde foto’s ouder die gepubliceerd zijn meer dan 70 jaar geldt GEEN auteursrecht meer.

- Recente genealogische gegevens mogen (zonder gegeven toestemming) niet worden gepubliceerd. Wat wel mag, zijn geboorteaktes 100 jaar terug, huwelijksakten 75 jaar terug en overlijdensakten 50 jaar terug.

Voor leden is deze informatie gratis op te zoeken in het trefpunt mits het aantal beelden binnen de perken blijft. Overige geïnteresseerden kunnen de beelden tegen betaling opvragen door contact te leggen via een e-mail naar hkoosterhout@gmail.com

Disclaimer

Wij hebben veel inspanningen gedaan om alles wat zichtbaar is op de website is zo zorgvuldig mogelijk weer te geven. Toch kan het voorkomen dat gegevens niet juist of onvolledig zijn vermeld. We vragen de bezoekers van de website graag om hulp. Heeft U opmerkingen of aanvullingen op de getoonde informatie? Laat het ons weten. Stuur dan een e-mail naar: hkoosterhout@gmail.com

Wij hebben ook ons uiterste best gedaan om de rechthebbende van het getoonde materiaal op te sporen. Indien U rechthebbende bent en van mening bent dat het tonen van het materiaal op onze site inbreuk maakt op uw recht, dan verzoeken wij U om contact op te nemen. Wij zullen in dat geval met U aan een oplossing werken.