Heemkundekring "De Heerlijkheid Oosterhout"

Pand van de maand

Het pand Rulstraat 3 is rond 1850 gebouwd en diende als bakkerij. In de twintiger jaren werd het pand bewoond door Piet Brouwers, die huis- en decoratieschilder was. Zijn zoon Christ nam dat bedrijf over. Aan huis werden allerlei artikelen verkocht.

Op de pui staat nog vermeld dat er behangselpapier, vloerzeil en linoleum te koop was. Het pand heeft ongeveer twee jaar, tot december 1982, zonder pannen gestaan, waardoor regen en wind vrij spel hadden. In januari 1983 is het dak geheel vernieuwd.

De voorgevel bleef zoals ie was. In 1983 vestigde Bloemenhuis Nico Brenters zich in het pand. Hij bleef er tot 1994, het jaar waarin de eerste foto genomen werd. Verbouwen mocht niet meer want "Arendshof 2" zat in de pen en het pand stond voor dat project in de weg. In 1995 kwamen alle

woningen in die hoek onder slopershamer. Het interieur (toonbank, vakkenkast en dergelijke) is behouden en is sinds eind jaren zeventig in particulier bezit. Het huis rechts, waarvan de zijgevel zichtbaar is, is behouden gebleven. Op de voorgrond het hek van de Vredeskerk. In 1998 is de achterkant van de winkels van "Arendshof 2" te zien, met opslagruimte tegen de muur. De rooilijn van de Rulstraat is gewijzigd en het hek van de Vredeskerk werd gedeeltelijk opgeschoven in ruil voor wat parkeerplaatsen.


Wij willen iedere maand een ander pand in het zonnetje zetten. Dit zijn gegevens en foto’s verzameld door Cor Huijben en gepubliceerd in Weekblad Oosterhout onder de kop: “Oosterhout Oud en Nieuw”. Het nieuw van toen is inmiddels “iets minder nieuw”.

De volgende maanden zijn aan de beurt:

December:         Pastoor Bressersstraat 66-68-70

Januari:               Arendshof 108