Educatie

Leden werkgroep

Marie-Louise van Bijnen, Paula Pols en Steven Oomen

Voor vragen over educatie stuur een e-mail naar: hkoosterhout@gmail.com

Werkgroep educatie

Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout heeft een nieuwe werkgroep met als thema ‘educatie’. Doel van deze themagroep is de jeugd kennis te laten maken met heemkunde en alles wat daarbij komt kijken. Marie-Louise van Bijnen en Paula Pols zijn nu bezig om een lespakket samen te stellen, waarmee we ons richten op groep 8 van het basisonderwijs.

Uitgangspunt daarbij is dat de lessen interactief zijn, waarbij de kinderen vooral bezig zijn met het uitvoeren van opdrachten. De leerlingen gaan bijvoorbeeld hun eigen geboorteakte invullen, met alle gegevens van henzelf en hun ouders. Ze doen dat met een kroontjespen en inkt uit een ouderwetse inktpot, zoals aktes vroeger ook werden ingevuld. We leggen uit hoe dat vroeger in zijn werk ging, vóór de invoering van de gemeentelijke basisadministratie in 1811. Als voorbeeld gebruiken we een bekende Oosterhouter, in dit geval Mooie Keetje, die in mei 1807 is geboren en van wie dan ook alleen de doopakte bekend is.

Een andere opdracht die we voor ogen hebben is: zoek uit wat een straatnaam betekent. Daarvoor mogen de kinderen met behulp van het internet uitzoeken wat bijvoorbeeld de betekenis is achter de Rulstraat, de Klappeijstraat of de Marinus de Jongstraat.

Het eerste halfjaar willen Marie-Louise en Paula gebruiken om het lesprogramma tot in detail uit te werken en proef te draaien op een van de basisscholen in Oosterhout, zodat we na de zomervakantie kunnen beginnen. U hoort nog van ons.