Genealogie

Leden werkgroep

Leo Bakx, Hans Braat, Simon Burggraaf, Anton Engelen, Jan van Ham, Bert Oomen, en Cockie Verdaasdonk

Voor vragen over genealogie stuur een e-mail naar: hkoosterhout@gmail.com

Wie zich met genealogie bezighoudt, verzamelt gegevens over zijn/haar familiegeschiedenis en probeert zo een overzicht van de stamboom te krijgen.

In de laatste honderd jaar zou je verzameld kunnen hebben: geboortekaartjes, rouwkaarten, portretten, foto’s en nadere gegevens van woonhuizen, gegevens over beroep of functie, verhuisberichten, bidprentjes, familieberichten uit de plaatselijke krant, trouwfoto’s, enz. In deze periode is bij de Burgerlijke Stand nog weinig te vinden i.v.m. privacyregels: geboorteakten moeten ouder zijn dan 100 jaar, huwelijksakten ouder dan 75 jaar en overlijdensakten ouder dan 50 jaar, voordat ze openbaar gemaakt mogen worden. Als werkgroep genealogie proberen we mensen in staat te stellen deze eerste periode te overbruggen om daarna in de archieven verder te zoeken: - vanaf 1811 in het archief van de Burgerlijke Stand, - vóór 1811 in de DTB-boeken van de kerken.

Bidprentjes en familieberichten in de krant zijn door familieleden zelf in de openbaarheid gebracht. We gaan er dus van uit, dat wij ze ook verder openbaar mogen maken. Mocht iemand toch uitdrukkelijk bezwaar hebben tegen een vermelding op onze website, dan is een berichtje naar ons e-mailadres voldoende om die vermelding in onze lijsten ongedaan te maken.

 

Voor vragen over stambomen, genealogie, etc. stuur een bericht naar: 

hkoosterhout@gmail.com, t.a.v. Simon Burggraaf .