HET BESTUUR

Voorzitter: Frans Timmermans a.i. 

Public Relations & Secretaris a.i.: Paula Pols, tlf: 06-15563107

Penningmeester, ledenadministratie: 

Secretariaat: hkoosterhout.secr@gmail.com

Adviseur: Martin van Halderen

Bestuursleden - Simon Burggraaf, Frans Timmermans, Ad van Groesen,  

waarbij de bestuursleden de diverse Themagroepen vertegenwoordigen.

ERELEDEN

Piet van Beek Ϯ,

Martin van Halderen,

Jan Broeders Ϯ,

Cor Huijben Ϯ,

Bertien Rompa Ϯ

Rinus Kuijpers

IBAN: NL71 RABO 0126 3462 24

Kamer van Koophandel: 40282000 816522315

Vestigingsnr. 000022289674