Op zaterdag 2 november 2019 werd "Oosterhout 75 jaar in Vrijheid" gevierd. Het was werkelijk overweldigend, onder een lekker zonnetje ontspon zich een programma dat van a tot z was voorbereid door de Heemkundekring in samenwerking met de VUMO (Vereniging van Uitgezonden Militairen Oosterhout).
In de avonduren werd deze heerlijke dag besloten met een fantastisch optreden van diverse koren, harmonie, een heuse jazz-band en nog veel meer. De expositie van de Heemkundekring die in De Bussel gehouden wordt, profiteerde optimaal mee. Zonder te willen overdrijven zijn er minstens 500 belangstellenden op bezoek geweest. Inmiddels is de expositie in De Bussel ontbonden en in 2 delen verplaatst naar De Doelen en het museum Oud Brabant

Een Engelse tank